Schaktfri teknik – framtidens lösning för infrastrukturprojekt

14 februari 2024 Veronica Urena

editorial

Schaktfritt, eller ”No-Dig” som det ofta refereras till internationellt, har under de senaste åren vuxit fram som en banbrytande och miljömässigt hållbar metod för att installera och renovera underjordiska ledningar. Med en stark trend mot minskad miljöpåverkan och effektiviserade arbetsprocesser står schaktfria tekniker i dag som det föredragna valet för många projekt inom kommunalteknik och infrastrukturutveckling.

Grundprinciper för schaktfritt arbete

Schaktfria arbeten definieras genom att installation, reparation eller förnyelse av underjordiska ledningar sker med minimalt med grävarbete. Det innebär att istället för att öppna stora schakt och gräva omfattande diken, används tekniker som gör det möjligt att arbeta under jorden utan omfattande ytingripanden. Dessa tekniker omfattar bland annat horisontellborrning, rörinfodring och mikrotunnelboring.

En fundamental princip för schaktfritt arbete är att det minimerar störningen på trafik, näringsliv och det omgivande landskapet. Detta är särskilt viktigt i tättbefolkade eller urbana områden där traditionella grävarbeten kan orsaka stora störningar och till och med skada befintlig infrastruktur, såsom byggnader och andra underjordiska installationer.

Schaktfritt

Tillämpningsområden för schaktfria metoder

Schaktfri teknologi är tillämpbar inom en mängd olika områden. En väsentlig tillämpning ses inom förnyelse av vatten- och avloppsledningar, där rörinfodring kan användas för att reparera läckande eller skadade rör utan att behöva gräva upp dem. Inom telekomindustrin är horisontellborrning idealisk för att lägga fiberkablar, där skonsamheten mot miljön och landskapets estetik är av vikt.

Dessutom är schaktfria metoder användbara vid kabeldragning för elnät, förläggning av gasledningar, och även i olje- och gasindustrin för både undersökningar och installation av nya ledningar. Den minskade risk för skada på befintliga ledningar resulterar i säkrare arbetsplatser och mindre oplanerade avbrott i befintliga tjänster.

Fördelar med schaktfri teknik

En av de mest påtagliga fördelarna med schaktfritt är minskad miljöpåverkan. Genom att undvika stora grävytor bevaras natur- och vegetationsytor samt minimeras koldioxidutsläppen från tunga maskiner. Dessutom erbjuder schaktfritt en hög grad av flexibilitet eftersom det kan genomföras under svåra förhållanden, såsom under vattenföringar, byggnader och trafikerade vägar.

Fler nyheter