Vilken temp är feber

09 januari 2024 Jon Larsson

En grundlig översikt

Fever är en vanlig komplikation som kan uppstå som ett resultat av olika sjukdomar och tillstånd. Det är viktigt för individer att förstå vilken temperatur som anses vara feber, eftersom detta kan hjälpa till att bedöma när man behöver uppsöka medicinsk hjälp. I denna artikel kommer vi att ge en övergripande översikt över vilken temperatur som anses vara feber, vad det är, olika typer av feber och en historisk genomgång av för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt för att mäta feber. Vi kommer också att diskutera hur olika definitioner av feber kan skilja sig åt och erbjuda kvantitativa mätningar för att ge en djupare förståelse av detta ämne.

Vad är feber?

research

Fever, eller feber, är en ökning av kroppstemperaturen som en del av kroppens försvarsmekanism. Detta kan orsakas av en infektion, inflammation eller andra medicinska tillstånd. Enligt klassisk medicinsk definition anses normal kroppstemperatur vara 36-37,5C när den mäts i munnen. När temperaturen överstiger detta, anses det vara feber. Det är viktigt att notera att individers normala kroppstemperatur kan variera något och detta bör beaktas vid mätning och bedömning av febertemperatur.

Typer av feber

Det finns olika typer av feber och de kan variera i grad och varaktighet. Vanliga typer inkluderar akut feber, som varar i mindre än två veckor, och kronisk feber, som varar i mer än två veckor. Feber kan också klassificeras som låggradig, måttlig eller hög beroende på temperaturhöjningen. En populär klassificering av feber är baserad på temperaturmätning i rektum. En oral temperatur på 37,8-38,3C anses vara låggradig feber, medan en temperatur över 38,3C anses vara måttlig till hög feber.

Kvantitativa mätningar av feber

För att mäta kroppstemperaturen vid feber kan olika metoder användas. Den mest tillförlitliga är troligen rektal temperaturmätning, där en termometer placeras i ändtarmen. Detta ger den mest exakta avläsningen av kroppstemperaturen. Andra vanliga metoder inkluderar munhåletemperaturmätning, örontemperaturmätning och pannatemperaturmätning med hjälp av infraröda termometrar. Varje metod har sina för- och nackdelar, och valet av metod kan bero på individens ålder, tillstånd och tillgänglighet av utrustning.

Skillnader mellan olika definitioner av feber

Det är viktigt att notera att olika källor och medicinska riktlinjer kan ha olika definitioner av vad som anses vara feber. Till exempel, enligt American Academy of Pediatrics, anses en rektal temperatur över 100,4F (38C) vara feber hos spädbarn under tre månader. Hos äldre barn och vuxna anses en temperatur över 100,9F (38,3C), också mätt rektalt, vara feber. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa skillnader och följa rekommendationerna från auktoriserade källor när man bedömer feber.

Historisk genomgång av för- och nackdelar

Under historiens gång har olika tillvägagångssätt för att mäta feber använts. En av de äldsta metoderna är troligen palpering, där man känner på huden för att bedöma temperaturhöjning. Andra tidigare använda metoder inkluderar användning av kvicksilvertermometrar och kvicksilverkliniker som placeras under tungan, vilket nu anses vara farligt på grund av risken för kvicksilverförgiftning. Den nuvarande trenden är att använda elektroniska termometrar eller infraröda termometrar för att mäta feber på ett säkert och noggrant sätt.Avslutningsvis är kunskap om vilken temperatur som anses vara feber viktigt för alla privatpersoner. Det hjälper oss att bedöma vårt eget tillstånd eller att ta hand om våra nära och kära. Genom att förstå vad feber är, olika typer av feber och hur de mäts kan vi fatta informerade beslut om vårt hälsotillstånd och veta när det är nödvändigt att uppsöka medicinsk hjälp. Det är också viktigt att vara medveten om historiska tillvägagångssätt för att mäta feber och förstå deras för- och nackdelar. Genom att vara kunniga kan vi vara bättre förberedda för att hantera feber när det uppstår.

FAQ

Vad anses vara en normal kroppstemperatur?

En normal kroppstemperatur anses vara mellan 36-37,5C när den mäts i munnen.

Hur kan jag mäta min kroppstemperatur på ett säkert sätt?

Det säkraste sättet att mäta kroppstemperatur vid feber är genom rektal temperaturmätning. Andra vanliga metoder inkluderar munhåletemperaturmätning, örontemperaturmätning och pannatemperaturmätning med hjälp av infraröda termometrar.

Vad anses vara feber hos spädbarn och äldre barn?

Enligt American Academy of Pediatrics anses en rektal temperatur över 100,4F (38C) vara feber hos spädbarn under tre månader. Hos äldre barn och vuxna anses en rektal temperatur över 100,9F (38,3C) vara feber.

Fler nyheter